------ Mendoza ------Home      | Inloggen   
 
 Article Details
Regeerakkoord & rekentoets

Bericht geplaatst op: 23-10-2017

Regeerakkoord & rekentoets


In het regeerakkoord dat onlangs bekend geworden is, is een passage opgenomen over de rekentoets:

“We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculumherziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet langer mee in het voortgezet onderwijs. Wel wordt deze afgenomen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot het alternatief er is. Rekenonderwijs in het mbo wordt beroepsgericht zodra het alternatief voor de rekentoets in het vmbo is ingevoerd.”


Anders dan veel mensen denken, is een regeerakkoord nog geen wet. De politieke partijen hebben afgesproken de bewindspersonen, die nog aangesteld moeten worden, met voorstellen te laten komen omtrent wat in het regeerakkoord is afgesproken. Zolang er nog geen besluiten zijn genomen door de nieuwe bewindspersonen of wetten zijn veranderd, verandert er niets aan de huidige regeling. Dit betekent vooralsnog voor het huidige schooljaar dat vmbo-leerlingen en havo-leerlingen de rekentoets moeten maken, zonder verdere eisen aan het behaalde cijfer. Voor vwo-leerlingen geldt dat zij niet alleen de rekentoets moeten maken, maar er ook minimaal een 5 voor moeten halen. Onze voorkeur gaat echter uit naar een voldoende, omdat rekenen onder de bekende kernvakkenregeling valt.


Zodra de overheid anders beslist over de rekentoets, zullen we dat zo spoedig mogelijk melden.

 Terug