home | contact | Inloggen   
 
Belangrijke data

Voorlichtingsavond

Ook dit schooljaar houden we een aparte voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8. Deze avond staat gepland op dinsdag 14 november 2017 vanaf 19.30 uur op Mencia Sandrode. We nodigen jou en je ouders van harte uit om dan langs te komen.


Open Avond 

Eindelijk is het zover; je gaat naar het voortgezet onderwijs!

Maar ja, welke school moet je kiezen? Er zijn er zoveel. Daarom nodigen wij je van harte uit op onze Open Avond. Dan maak je zelf mee wat je bij ons op school kunt doen en voel je die prettige en veilige sfeer. Dus graag tot ziens op dinsdag 30 januari 2018 van 18.30 uur tot 21.00 uur 


Centrale aanmelding 

Op het Mencia is er een systeem van centrale aanmelding. Dat houdt in dat jij en je ouders/verzorgers op een avond uitgenodigd worden om naar school te komen om je aan te komen melden. Je moet dan een en ander meebrengen en hebt dan ook een kort gesprekje met een van de mentoren van de brugklas of de schoolleiding.  

begint je achternaam met de letter A t/m K:  dinsdag 6 maart 2018

begint je achternaam met de letter L t/m Z:  woensdag 7 maart 2018


Je kunt je bij ons aanmelden en wordt vervolgens geplaatst in een kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo brugklas.

Dit is afhankelijk van je advies van de basisschool.

Op beide avonden is de school geopend van 17.00 tot 20.30 uur


Wat moet je meebrengen:   

- Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier 

(klik op 'aanmeldingsformulier' om deze te downloaden)

- Het ondertekende onderwijskundige rapport van je basisschool

- Het drempelonderzoek  (indien aanwezig)

- Je legitimatiebewijs.