home | contact | Inloggen   
 
Belangrijke data

Voorlichtingsavond

Ook dit schooljaar hadden we op Mencia Sandrode een aparte voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers van groep 7 en 8. Deze avond stond gepland op donderdag 8 december 2016 vanaf 19.30 uur op Mencia Sandrode. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest de avond te bezoeken dan is nu ook de presentatie hier te raadplegen.

Open Avond 

Eindelijk is het zover; je gaat naar het voortgezet onderwijs!

Maar ja, welke school moet je kiezen? Er zijn er zoveel. Daarom nodigen wij je van harte uit op onze Open Avond. Dan maak je zelf mee wat je bij ons op school kunt doen en voel je die prettige en veilige sfeer. Dus graag tot ziens op dinsdag 14 februari 2017 van 18.30 uur tot 21.00 uur 

Centrale aanmelding 

Op het Mencia is er een systeem van centrale aanmelding. Dat houdt in dat jij en je ouders/verzorgers op een avond uitgenodigd worden om naar school te komen om je aan te komen melden. Je moet dan een en ander meebrengen en hebt dan ook een kort gesprekje met een van de mentoren van de brugklas of de schoolleiding.  

begint je achternaam met de letter A t/m K :  dinsdag 7 maart 2017

begint je achternaam met de letter L t/m Z  :  woensdag 8 maart 2017

Je kunt je bij ons aanmelden en wordt vervolgens geplaatst in een kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo brugklas.

Dit is afhankelijk van je advies van de basisschool.

Op beide avonden is de school geopend van 17.00 tot 20.30 uur

Wat moet je meebrengen:   

- Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier 

(klik op 'aanmeldingsformulier' om deze te downloaden)

- Het ondertekende onderwijskundige rapport van je basisschool

- Het drempelonderzoek  (indien aanwezig)

- Een dubbelzijdige kopie van je legitimatiebewijs.